Informace pro naše pacienty


Na úvod...

Zubní lékařství je obor s prudkým rozvojem. Děláme vše pro to, aby všechny údaje, rady a pokyny na této webové stránce byly podložené výsledky výzkumu a klinickou zkušeností. Hlavní a nezastupitelný význam však má osobní návštěva zubního lékaře, preventivní prohlídka a rady Vašeho lékaře, který zná podrobnosti Vašeho onemocnění a jeho průběh. Názory a výsledky výzkumu a klinické praxe se mohou časem měnit a nemůžeme za všechny tyto změny nést odpovědnost. I Vaše onemocnění i Váš zdravotní stav nemusí být obvyklý a je jen na posouzení Vašeho zubního lékaře, jak k němu přistupovat.Bílá výplň

Snem každého, jak zubního lékaře, tak pacienta, je taková náhrada zničené části zubu, která bude původnímu zubu plně odpovídat. Barevně, pevností, pružností. Výplně – plomby - barevně podobné zubu zaznamenaly v posledních 40 letech bouřlivý vývoj.

Od barevně bělavých zubních cementů, přes velmi úspěšný český vynález – Evicrol - až po výplně vytvrzované modrým světlem.

Úsilí všech vědců je nasměrováno k vývoji takové bílé výplně, která by byla také použitelná pro výplně mezizubních prostor zadních zubů, hlavně stoliček. Tam totiž mají současné bílé výplňové materiály nejvíce slabin.

Bílá výplň je materiálově a technologicky obtížná. Největším úskalím zhotovení bílé výplně je zachování suchého prostředí v místě, kam má být bílá výplň uložena.To je často obtížné a v některých místech i nemožné. Největším rizikem bílé výplně není to, že nám vypadne. To je naopak v případě selhání ta nejlepší varianta. Nejhorší a bohužel nejčastější je, že nám bílá výplň na kousku zubu drží a na zbytku zubu, hlavně u dásně nebo hluboko v mezizubní, nepřilne a zůstane při zhotovení mezi zubem a výplní mezera. V této mezeře vzniká zákonitě zubní kaz, který pak kryt neprůhlednou bílou výplní pokračuje v rozvratu zubu.

Bílé výplně jsou nejčastěji o kousek měkčí než zuby samotné, proto dochází hlavně v oblasti stoliček k jejich drobnému úbytku během let používání.

Pro zhotovení bílé výplně kdekoli v ústech je nezbytné, aby pacient nejen bezvadně čistil zuby, ale i mezizubní prostory. Vždy při zhotovování výplně dochází nejen k podráždění dásně, ale i k jejím drobným poraněním. Krev a zánětlivá tekutina z dásně zalije na zubu vazebné body pro ukotvení bílé výplně a nenávratně je zničí.

Zdravotní pojišťovny v současné době hradí zhotovení bílé výplně u dospělých pacientů pouze v tom případě, když je použit starší typ materiálu, který tvrdne chemicky v ústech smísením dvou tuhých past. Ačkoli se jedná o postup poněkud starší, poskytujeme ho v naší ordinaci.

Bílou výplň ze světlem tuhnoucího materiálu hradí zdravotní pojišťovny u dětí do 18 let věku na předních zubech, častou příčinou takových výplní je úraz zubu-koloběžka, houpačka atd.

Vyžadovat bílou výplň do úplně všech možných defektů po kazu není rozumné. Jsou místa v ústech, která se ani přes veškeré úsilí dobře vysušit nedají a když ještě k tomu nejsou ani při hovoru a úsměvu vidět, je bílá výplň v takovém místě nerozumná.


Ošetření zubního kazu v mezizubí použitím dřevěného klínku

Ošetření každého zubního kazu, který zasahuje do mezizubního prostoru, je u nás provedeno s použitím dřevěného klínku do mezizubí. Tento dřevěný klínek z velmi měkkého dřeva vždy před použitím upravujeme podle každého jednotlivého mezizubního prostoru. Použití takového klínku drobně bolí, hlavně protože musí být do mezizubí zaveden pod tlakem, aby z něj nevypadl. Olšové dřevo klínku se ještě dále v mezizubí všudypřítomnou vlhkostí roztahuje. Tím je mezizubní drobně rozevřeno.

Dřevěný klínek zastaví krvácení v mezizubí a tím je vidět, kam kaz sahá a kaz lze dobře odstranit. Klínek chrání sousední zub před poškozením vrtačkou.Klínek také během zhotovování výplně udržuje prostor pro mezizubí, který by byl jinak zaplněn výplní a mezizubí po ztuhnutí výplně by nebylo možné čistit.

Dřevěný klínek je při zhotovení výplně v mezizubí trochu nepříjemnou nezbytností. Používáme klínky desítkami let praxe ověřené od firmy HAWE ze Švýcarska. Cena každého je okolo 3 Kč.


Aplikace injekce proti bolesti

Základním přístupem naší ordinace je, že pokud to jen bude možné, bude injekce proti bolesti stále pro pacienty zadarmo. Tedy hrazená zdravotní pojišťovnou, pokud máte zdravotní pojištění. Pojišťovny injekci zatím hradí a zatím nijak neomezují její použití.

Jako látku proti bolesti používáme u nás v České republice licenčně vyráběný přípravek Supracain. Je to látka, která je pod různými názvy vyráběna po celém světě, je to silný 4% roztok přípravku a má většinou délku účinku 4 hodiny i delší.

Prosím, nenechte se u nás překvapit otázkou, zda injekci chcete nebo nechcete. Tuto otázku pokládáme vždy. Každý člověk vnímá bolest u zubaře jinak a i každý zákrok jinak bolí. Často pacienti u nás injekce odmítnou s tím, že obtíže po injekci i samo vpíchnutí injekce je jim více nepříjemné, než zákrok v ústech.

Použití injekce u ošetřování zubu bez zubní dřeně je vždy na škodu výkonu samotnému. Pokud ošetřujeme zub bez dřeně, snažíme se pohybovat se s nástroji pouze v tzv. mrtvém zubu. Každý pocit bolesti či tlaku je pro nás signálem, že směřujeme mimo zub. A to bychom neměli. Pokud při ošetřování tzv. mrtvého zubu použijeme do oblasti i injekci proti bolesti, jsme o tyto varovné pocity ochuzeni a o to více musíme pro bezpečné provedení výkonu rentgenovat.

Použití injekce proti bolesti při nalepení korunky nebo můstku na živý zub považuji skoro vždy za nezbytné. Všichni možná máme pocit, že bychom to vyčištění a vysušení zubu před nalepením korunky vydrželi, ale v tomto případě se vůbec nejedná o tento chvilkový pocit. Ačkoli používáme pro lepení vysoce kvalitní lepidlo japonského výrobce, lepidlo tuhne bouřlivě prvních několik hodin, mění se jeho kyselost a bolest po nalepení korunky na živý zub nemusí trvat chvilku, ale může trvat několik hodin. Proto se nám zdá, že taková věc si injekci zaslouží.


Bělení zubů

Bělení zubů je chemický postup, který do povrchních vrstev skloviny vnáší mikrobublinky vzduchu, které potom svou neprůsvitností dávají pocit bílé barvy.

Každý z nás zná průhlednost předního skla u auta. Pokud to přední sklo rozbijeme, vzniknou kostičky průhledného skla. Smeteme-li tyto průhledné kostičky na hromádku - hromádka je bílá. Bílá barva takové hromádky naprosto průhledných kostiček je dána meziprostory mezi kostičkami. Ty jsou vyplněny vzduchem.

Bílou barvu skloviny lze dosáhnout povrchovým leptáním slabými kyselinami. Zdrcujícím postupem, který občas vidím v ordinaci, je povrchové naleptání skloviny například slupkou od citronu. To je postup, který má na povrchovou vrstvu skloviny naprosto zničující vliv.

Pokud již si musíme ze společenských důvodů zuby bělit, lze použít bělící gel s peroxidy. Tyto peroxidy vnesou do mikrotrhlin skloviny bublinky vzduchu a sklovina se potom jeví jako bílá. Čím kvalitnější bělící gel, tím je rozumnější si na bělení pořídit nosič gelu, který je vyroben podle Vašich zubů. Je jedno, bělíme-li si zuby ve dne nebo v noci.

Urychlení procesu bělení se dosahuje osvícení gelu speciální lampou. To má za následek zahřátí gelu a zvýšení jeho účinnosti. Riziko poškození dásně okolo zubu je ale v tom případě větší. Každý živý zub je při a po bělení zvýšeně citlivý a náchylný ke zbarvení potravinami. (V Kalifornii není kavárna, kde by Vám ke kávě nedali tepelně odolné picí brčko).


Zubní kámen - ultrazvuk nebo ruční odstranění kyretami

Ultrazvuk je „mikrokladívko“ otloukající povrch zubu. Při tomto otloukání zanechává na povrchu zubu rýhu a tepelně povrch zubu namáhá až do té míry, že se povrch zubu může stát pro okolní dáseň biologicky cizí.

Ruční odstranění zubního kamene je pomalejší a namáhavější. Tepelně zub nenamáhá. Je však třeba mít cit v ruce, aby zubní kořen byl jen čištěn a ne loupán. Zubní sklovinu korunky zubu kyreta již vzhledem k tvrdosti skloviny oloupat nedokáže.


Co dělat po vytržení zubu

Pokud již je nutné odstranit zub, je nejvíce důležité, aby stav po vytržení zubu co nejméně bolel a aby se rána po vytržení zubu co nejlépe zaplnila kostí. Zaplnění rány po vytržení zubu kostí dává reálnou možnost nahradit ztracený zub, pokud je to třeba i zubním implantátem.

Po vytržení zubu přetrvává v oblasti znecitlivění od použité injekce. Hlavně u dětí je nutné dát mimořádný pozor na to, abychom si mimoděk necitlivou oblast nerozkousali, nepoškrábali a nezranili jídlem v době, kdy je oblast ještě necitlivá.

Já dávám přednost tomu, aby každý můj pacient po každém vytržení zubu za žádných okolností nevyplachoval. Ani okamžitě po vytržení zubu, ani nejméně tři dny po tom. Vyplachování úst zničí ve vzniklé ráně krevní sraženinu – strup - a v místě po zubu se odhalí kost a místo se velmi špatně a často bolestivě hojí.

Rána po vytržení zubu může mírně krvácet nejvíce jednu až tři hodiny. Delší čas prosakuje krev z ran u pacientů, kteří mají léky ovlivněnu srážlivost krve. Na to musí pacient v každém případě upozornit lékaře a ten učiní po vytržení opatření pro zástavu krvácení, nebo pacienta na samotné vytržení zubu připraví.


Co dělat po nalepení zubní korunky nebo můstku

Pro lepení korunek a můstků používáme lepidlo japonské firmy FUJI. Je mimořádně drahé, ale my ho navíc pacientům neúčtujeme. Lepidlo je ta poslední věc, na které by bylo rozumné šetřit.

Po nalepení si nesmí pacient vyplachovat ústa a těsně po nalepení jsou sliny po několik minut odsávány z úst. Lepidlo je totiž po určitou dobu ředitelné vodou a tedy i slinami.

Ze zkušenosti je třeba dodržet tato omezení:

  • dvě hodiny těsně po nalepení nedělat s ústy nic nepít, nevyplachovat, nejíst
  • za dvě hodiny po nalepení je možné pít cokoli, vypít lze i polévku, tekutý jogurt atd.
  • měkká potrava může do úst po šesti hodinách - kaše, rýže, brambory
  • jakákoli běžná strava může do úst až druhý den ráno

Kamínek v jídle, pecky ovoce-třešní, broskví atd. zničí hravě jakýkoli zub i zubní náhradu. Uvolnění můstku není způsobeno poruchou lepidla, ale uvolněním vnitřního napětí a deformace můstku jeho prohnutím. Takové vady vznikají často při lití i používání můstku. Často jsou způsobeny tepelným namáháním můstku - kombinace ledové zmrzliny a teplé kávy.

Zatížení korunky při skusu je běžně 300-500 kilogramů, u můstku i 700 kilogramů. Uvolnění můstku během čištění zubů jen silou čištění zubů je prakticky nemožné. Takový můstek je již dávno před tím uvolněn buď kazem nebo tepelnými rázy.


Používání rtuti

Rtuť je obávanou a bohužel nezbytnou součástí zubního výplňového materiálu - zubního amalgamu.

Kdy jsme vystaveni největšímu riziku příjmu rtuti či amalgamu do organismu:

  • Při odvrtávání zubní amalgamové výplně je nutno výplň masivně chladit. Frézky, kterými výplň odstraňujeme, totiž výplň ohřívají a rtuť v amalgamu by se mohla začít odpařovat. Naše ordinace je masivním chlazením doslova pověstná a toto je jeden z důvodů, proč tak masivně chladíme.
  • Odvrtáváním amalgamové výplně vzniká v ústech odpadní chladicí voda plná amalgamových drtin a špon. Všichni děláme maximum proto, aby nebyla pacientem ani v nejmenším polykána. Kapacita odsávací savky je desetinásobná oproti tomu, co dodáme do úst jako chladicí kapalinu.
  • Daleko více rtuti vstřebáme z potravy, než ze zmíněného amalgamu.
  • Do našich domácností se rtuť dostává nejčastěji při rozbití úsporných zářivek a dosud ještě někde používaných rtuťových teploměrů.

Tím prosím rozhodně nechci říci, že se žádná rtuť do organismu z amalgamových výplní nedostane.

Amalgam a jeho používání v zubním lékařství je tak trochu východiskem z nouze. Není totiž v současné době takový materiál, který by dokázal být tak pevný, snadno a nekomplikovaně zpracovatelný a tak odolný vůči uložení ve vlhku, jako je amalgam.
Ideálem by bylo vyrobit amalgam bílý.


Zubní hygiena a péče o zuby

Ostatní Vám prodají rybu - vyčistí Vám profesionálně zuby a to Vám pomůže na tři dny, my Vás naučíme ryby chytat - naučíme Vás, jak se o zuby trvale starat, tak abyste nás už nepotřebovali.

Chodit na zubní hygienu, navštěvovat dentální hygienistku, to dnes již není výjimečné, ale módní a žádané. Naše ordinace má v této otázce ale zásadně jiný přístup, než ostatní. Můžete samozřejmě kamkoli přijít a nechat si vyčistit zuby. Zuby jsou Vám „obzučeny“ ultrazvukem, ofotografovány, obroušeny, oleštěny, opískovány, osvíceny. potřeny, opláchnuty. To vše jistě smysl má, pokud Vám to zuby příliš nepoškodilo.

Od zubní hygienistky byste si ale měli přinést něco úplně jiného než hlavně zvýšenou citlivost zubů a pocit, že to stálo hodně peněz.

My Vás naučíme: proč si zuby čistit, co je nutné ze zubů odstraňovat každý den a ze kterých míst, jak a čím si čistit mezizubní prostory, proč se něco v ústech může ošetřit ultrazvukem a na co je ultrazvuk absolutně nevhodný. Odstraníme Vám šetrně zubní kámen, i ten pod dásní a tedy pouhým okem neviditelný.

Ano, můžete si dát kdekoli profesionálně vyčistit zuby. My Vás ale naučíme, jak se o zuby každý den chytře starat, aby Vaše budoucí náklady na zubní péči byly vždy únosné a co nejrozumnější. Dokážeme Vám, že 85% zubních kazů se dá snadno předejít, prostě nevzniknou na dobře čištěných místech.

V naší čekárně se potkáte s lidmi, kteří mají v osmdesáti letech věku skoro všechny svoje zuby a mohou si dovolit dělat si legraci ze svých anesteziologů při výměně velkých kloubů, prostě mají všechny svoje zuby a nemají náhrady.


SAVO jako desinfekce

Je jednoduchá chemická sloučenina, která má několik chemických odborných názvů: chlornan sodný, natrium hypochlorid atd.

Chlornan sodný je vysoce bezpečná a přitom vysoce efektivní sloučenina pro okamžitou dezinfekci masivně bakteriemi poškozených oblastí. Objev použití chlornanu sodného pro vyplachování vnitřku zubních kanálků při ošetřování tzv. mrtvých zubů má na svědomí jeden z profesorů zubního lékařství v USA, který se během své rebelie proti univerzitním autoritám odstěhoval na dálniční křižovatku daleko od města a lékáren. Otevřel si tam autoritám navzdory zubní ordinaci pro řidiče dálkových náklaďáků. Zapomněl si tehdy s sebou objednat klasický prostředek na vyplachování zubních kanálků a proto zakoupil v místní drogerii koncentrovaný roztok na bělení prádla.

SAVO je běžně hygienicky schváleno na úpravu pitné vody, ošetřování vodovodů, studní a pro úpravu vody v bazénech. My používáme SAVO vždy naředěné, každý půlden čerstvé. Roztok má příšernou chuť, zanechává zcela nepříjemný pocit v ústech a má jedno riziko - i drobná kapička může změnit barvu Vašeho oděvu.


Zubní lékařství nebo Stomatologie, dentista nebo zubař?

Stomatologie je název, který se používá v zemích bývalého Sovětského svazu a v Bulharsku pro pojmenování zubní péče. Proč se tento název používá i ve zbytku světa pro pojmenování péče o zuby mi naprosto není známo. Stomatologie je pro celý zbytek normálního světa vysoce specializovaný lékařský obor o stomatech - tedy vývodech. O vývodech tlustého střeva, jícnu, žaludku. O zuby se stará zubní lékařství.

Občas zmiňovaný dentista v anglicky hovořících zemích znamená něco jiného než u nás. „Dentist“ v anglicky mluvících zemích je kvalifikovaný lékař vysokoškolák - zubní lékař. Dentista v našich zemích byl za první republiky a po válce až do osmdesátých let minulého století nejčastěji středoškolák, často původně zubní laborant s rozsáhlou praktickou praxí v zubní ordinaci a laboratoři, který však nemohl v ústech dělat všechny výkony.