My a zdravotní pojišťovny


ZP považujeme za své partnery při péči o Váš chrup. V současné době máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami, které působí na českém trhu. Snažíme se s nimi udržovat vysoce korektní vztahy, respektujeme jejich požadavky. Zdravotní pojišťovny se k nám a my k nim chováme do současné doby korektně, nevykazujeme péči, kterou jsme neprovedli a není u nás naprosto přípustné, abychom péči vykazovali na někoho jiného.

Smluvní vztah se ZP přináší nutnost řídit se některými pravidly, jako platit v našem zařízení regulační poplatky nebo musíme dodržovat i méně známá regulační opatření pojišťoven. Málo je například známo, že můžeme vykázat na jeden zub jen jednu plombu hrazenou pojišťovnou ročně, můžeme vykázat jen jedno plnění mrtvého zubu na daném zubu za život pojištěnce - přeplnění zubu třeba po deseti letech musí platit pacient atd. Na druhé straně úhrady ZP za Vaši péči mají na Vaše výdaje zásadní vliv a jasně se Vám vyplatí navštívit nás jako smluvní zařízení před nesmluvními.

Je třeba také říci, že máme naprosto mimořádný přístup ke kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven. Vždy je u této kontroly totiž přítomen u nás v ordinaci i pacient, což je jinde naprostou výjimkou. My nevykazujeme péči, kterou bychom neprovedli, takže je kontrolovatelná v ústech i revizním lékařem zdravotní pojišťovny. To je zástupce pojišťovny, které platíte za Vám poskytnutou zdravotní péči a je vždy na revizním lékaři pojišťovny, aby Vám vysvětlil u nás u ordinaci přímo na místě důvod, proč Vám poskytnutou péči neproplatí. Prosím, takový postup chrání Vaše zájmy a respektujte ho.

Zdravotní pojišťovny u nás hradí péči o zuby zcela, nebo v menší či větší míře. Jsou státy, kde zubní péči nehradí vůbec, můžeme být rádi, že máme alespoň tento systém.

My ceny pojišťoven respektujeme, ačkoli žijeme v reálném světě s reálnými cenami a prostým výpočtem je nám všem jasné, že tyto ceny neuhradí náklady na tyto výkony v reálných ekonomických podmínkách. Ceníky jsou však věcí dohod mezi Komorou zubních lékařů a zdravotními pojišťovnami a my je plně respektujeme.