Přehled cen
a technologie zubních implantátů


Vážená paní, Vážený pane,

Naše implantologické pracoviště používá dva typy implantátových řešení od dvou světových výrobců.

Cílem tohoto textu je pomoci Vám při výběru typu a ceny implantátů a seznámit Vás s postupem jednotlivých kroků implantologické léčby a jejich cenovou náročností.

V naší ordinaci vždy zaplatíte jen to, co v tom daném kroku a okamžiku již máte vhojeno, implantováno či nalepeno v ústech, neplatíte léčbu dopředu.

Při každém kroku implantologické léčby dostanete originální obal výrobku, který jsme pro Vaši léčbu použili. Máte tak jistotu, že jste skutečně zaplatili za značkový originální produkt a ne že byl použit neznačkový výrobek jiných a různých vlastností, bez garance kvality.

Dobu vhojení implantátů v našem zařízení určuje způsob provedení operace, dostatek Vaší kosti v místě implantace a to, jak se o místo implantace staráte Vy sami po operaci během hojení. Okamžik, kdy Vám budeme moci implantát osadit novou zubní korunkou určujeme už nyní výhradně pomocí magnetodynamického přístroje, který bezdotykově měří míru vhojení a pevnosti Vašeho implantátu.

Implantační systém STRAUMANN

 • světově známý výrobce s celosvětovou distribuční a servisní sítí
 • nositel inovací a vědeckého pokroku v implantologii
 • v naší ordinaci používané implantáty jsou všechny vyrobeny ze slitiny ROXOLID, která má lepší vlastnosti než titan, to je zásadní zvláště u případů, kdy je třeba použít užší implantáty průměru 3,3 mm a v případech, kdy pacienti během noci skřípají zuby
 • šroubovaná spojení implantátů a čepů do implantátů mají velmi vysokou těsnost

Implantační systém OKTAGON firmy Dental Ratio

 • německý výrobce s veškerou certifikací
 • Výrobce použil pro své výrobky jako vzor implantáty Straumann po ztrátě jejich patentové ochrany
 • méně finančně náročné řešení
 • nejsou ale k dispozici všechny typy implantátů a úplný výběr pomůcek a protetických dílů
 • vhodný spíše pro méně namáhaná řešení

OPERACE - Zavedení implantátu do kosti čelistí

Implantáty se zavádějí jako hmoždinky do extrémně přesně vyvrtaných otvorů v kosti. V naší ordinaci mate jistotu mimořádně přesného, pečlivě připraveného a dobře chlazeného nástroje - frezy, vždy originálního výrobku firmy Straumann.


Implantát samotný vypadá skoro stejně, jako šroub. Je to dutá moždinka z titanu nebo jeho slitin. Čím je implantát delší a širší, tím lépe v kosti drží a může přenášet větší žvýkací sílu.

Protože je implantát dutá hmoždinka, je třeba během operace implantát zavíčkovat krycím šroubkem. Ten je podle typu hojení implantátu do kosti buď hned po operaci vidět na dásni, nebo u složitějších a déle se hojících implantací jsou celé implantáty i s tímto víčkem překryty dásní. Víčko samotné máte z naší ordinace zapůjčeno, protože není součástí definitivní práce a neplatíte ho

Po operaci od nás dostanete:

 • velmi jemný zubní kartáček Curaprox pro zubní hygienu ve dnech následujících po implantaci. Zuby je třeba si čistit zubním kartáčkem i večer v den implantace, čištění kartáčkem neprovádějte jen v samotném místě implantace, jinak si prosím čistěte všechny neoperované zuby
 • ústní vodu s Chlorhexidinem, ústa si douškem naředěné ústní vody vyplachujte po každém jídle po dobu nejméně do odstranění stehů. Ústní vodu ale používejte až druhý den po operaci
 • jako doklad k implantaci obdržíte takzvaný implantátový pas, kde je zaznamenám typ použitého implantátu a průběh implantace. Každý z výrobců dodává zdarma svůj typ implantátového pasu

Jak postupuje vhojování Vašeho implantátu lze bez ohrožení kosti zjistit pomocí magnetodynamického bezdotykového měřícího přístroje švédské firmy Osstell.

Implantát je bezpečně vhojen, pokud hodnota jeho stability, měřená přístrojem v ústech převyšuje číslo 70.

Po dostatečně dlouhém vhojení musí být dutá hmoždinka implantátu osazena dílem, který v ústech nad dásní nahrazuje obroušenou korunku zubu. Tento díl se nazývá abutment.Pro různé výšky zubů a různé sklony vhojených implantátů vyrábí každý výrobce až desítky typů abutmentů.Čím je abutment pevnější a delší, tím na něm drží lépe potom připevněná korunka.
Abutment se většinou do hmoždinky implantátu vešroubovává. Úspěšné našroubování abutmentu znamená, že se Vám implantát dobře vhojil do kosti čelistí.

Abutmenty pro našroubování do dutiny implantátu mají různý tvar a různou délku.

Úspěšně vhojené implantáty s našroubovanými abutmenty musí být otištěny tak jako obroušené zuby a otisky jsou předány do zubní laboratoře ke zhotovení zubní náhrady. Otisk implantátů musí být proveden s použitím různých typů často jednorázových pomůcek, který výrobce implantátů dodává. Na dolním obrázku je vidět otisk implantátů pomocí jednorázových teflonových naklapávacíh dílů.

Jednorázové pomůcky pro otisk implantátu s abutmentem jsou vždy určeny pro daný typ implantátu a liší se barvou.

Korunka, kterou vyrábíme pro použití na implantátu musí být extrémně přesná.To je dosahováno použitím přesného předtvaru budoucí korunky, který dodává výrobce implantátu.Předtvar má jednorázové použití právě jen pro Vaši korunku nebo můstek.

Posledním dílem skládačky implantátového řešení je nejčastěji kovokeramická nebo zirkoniová korunka, která dostavuje chybějící zuby jak funkčně tak esteticky.

Kovokeramické práce z materiálu nejslavnějšího a nejstaršího producenta zubní keramiky, německé firmy VITA vyrábíme v naší zubní laboratoři, která je součástí ordinace. Zirkoniové bezkovové práce zasíláme k výrobě do počitačem řízených frezovacích center v Praze a Lipsku.

Ceny jednotlivých kroků implantologické léčby

.
ÚkonCena
Operace
zavedení implantátu do kosti, jednorázové pomůcky k operaci, roušky, šití, samotný implantát, ústní voda, velmi měkký zubní kartáček
Systém Straumann
13.800,-Kč
Systém Octagon
10.800,-Kč
Odsrtanění stehů, pooperační kontrolaZdarma
Měření stability implantátu, výběr typu vhodného abutmentu, osazení abutmentu momentovým klíčem, otisk implantátu pomocí jednorázových otiskovacích pomůcek, abutment samotný
(Cena se liší dle typu použitého abutmentu, který nelze před vhojením implantátu přesně určit)
4.060,-Kč až 4.210,-Kč
Jednorázová pomůcka pro výrobu zubní korunky na implantát, zubní korunka samotná, její zkouška v ústech a nalepení do úst.Korunka kovokeramická
4.800,-Kč až 4.900,-Kč
Korunka zirkoniová
5.900,-Kč až 6.200,-Kč

Součástí implantologické léčby jsou často výkony ke zvětšení objemu Vaší kosti, kdy hlavní cenovou položkou je cena do místa dodávané umělé kosti a regeneračních membrán.
Cena takových výkonů musí být s ohledem na jedinečné poměry v každém operovaném případě určena a předem domluvena pro každý případ samostatně.


Součástí implantologické léčby jsou často výkony ke zvětšení objemu Vaší kosti, kdy hlavní cenovou položkou je cena do místa dodávané umělé kosti a regeneračních membrán. Cena takových výkonů musí být s ohledem na jedinečné poměry v každém operovaném případě určena a předem domluvena pro každý případ samostatně.
Délka vhojování jednotlivých implantátů se liší. V dolní čelisti je povětšinou doba vhojování kratší - obvykle mezi 2 – 3 měsíci. V horní čelisti se implantáty povětšinou vhojují déle – 3 a více měsíců. V místech čelistní dutiny a nově dodané kosti vhojování implantátů obvykle trvá 6 i více měsíců.
Každý pacient a každé místo implantace je jiné. Složitost postupu i jeho cena se může v každém případě lišit. O ceně různých možností řešení budete vždy včas a předem informováni.
V naší ordinaci nepoužíváme v žádném případě jako nově dodávanou kost materiál z jiných lidí ani ze zvířat.
Při tvorbě tohoto textu jsme použili firemní dokumentaci výrobců zubních implantátů, která je součástí jejich výukových textů a za možnost využití těchto schemat a fotografií jim děkujeme.

Každý Váš případ je jiný, cesta k jeho řešení je často dlouhá a obtížná a my všichni uděláme maximum proto, aby Váš výsledný stav vedl co nejblíže ideálu, který by byl co nejhezčí.

MUDr. Viktor Zavřel, CSc
Zpracováno ke dni 18.11.2017